top of page

Kyckling för 4,5 jordklot

Vi driver projektet “Kyckling för 4,5 jordklot”, en innovation för svensk förädling av växtbaserade råvaror, med målet att ta fram och testa en hybrid burgare på vegetarisk bas med kött i. Syftet med projektet är att kombinera hållbar uthållig odling med ökad lönsamhet och öka varje spannmåls näringspotential, genom att utveckla våt stöpningsbehandling med standard maskiner.

Image by Loes Klinker

Ta fram en hybrid kycklingburgare

Vi vill i en småskalig produktion ta fram kycklingburgare med svensk kyckling tillsammans med spannmål och/eller bönor. Genom att blanda in mer vegetariskt protein i kycklingburgaren kan man få 1 kg kyckling att bli 4,5 kg protein som fortfarande har kyckling-smaken kvar. Genom att blanda lokalt odlade sojabönor med kyckling, och panera burgaren med lokalproducerat kulturspannmål får man en smakrik hybrid med hög halt av protein.

Vår samarbetspartner som är stor professionell tillverkare av tvättmaskiner har vidareutvecklat programvaran på sina tvättmaskiner så att vi kan testa att behandla spannmålet med ”våt stöpning”. Varje sädesslag eller böna har sina processer med blötläggning, temperatur, tid och torkning, väldigt likt en vanlig tvätt.

I en våt stöpnings process löser man upp spannmålet så att kostfibrerna i kornet kommer fram, och kroppen lättare kan ta upp mineraler och näring från kornet. Mineralerna och näringen gör att vi skapar en barriär i tarmen, som kan förebygga sjukdomar och leder till ett ökat välbefinnande och en bättre hälsa.

Vi söker samverkan med flera pågående projekt och har möten för att utbyta information mm. Vi kommer att testa och smaka av vår kycklingburgare tillsammans med elever och skolkök, där eleverna även kommer kunna följa kycklinguppfödning via webb tv.

Vi kommer att samarbeta med projekt Odling 4.0 och Berghs School of Communications som kommer följa spårbarhet och digitalisering i alla delar av produktionen, samt Vinnova finansierade projektet ”Odlande stadsbasarer” där även företag som Spisa Smaker ingår och som jobbar med försäljning mot matkedjor.

Med tanke på de klimatförändringar som pågår just nu vill vi stödja sojaodling, med målet att kunna öka försäljningsvärdet hos spannmålsproducenter. Kulturspannmål har odlats i 1000 tals år och stått emot både varma och kalla perioder under vår evolution, till skillnad från dagens hårt förädlade sorter.

Vi vill att mindre odlare ska få tillgång till teknik utvecklad för småskalig behandling av spannmål och bönor.

Merparten av jordens åkermark används för att producera foder som konsumeras av köttproducerande djur. Detta ger ett utbyte på ca 1 kg kött per 3 kg spannmål. Nästan alla bönor som odlas går också åt till foder, vilket är en stor förlust energi- och proteinmässigt. Studier visar att låga skördar kan ge mycket låg miljöpåverkan om ärter eller linser samodlas med spannmål. Hos bönorna ökar vi uttaget av enzymer, och gör kolhydrater, protein och mineraler mer lätt tillgängliga genom groddning.

Image by Nguyen Dang Hoang Nhu

Vårt mål med projektet

Vi vill nå målet genom att med kyckling som utgångspunkt kombinera småskalig produktion av kulturspannmål som med sina långa rötter tar upp mer näring ur marken.

1200px-Vinnova.svg.png
bottom of page