top of page
chander-mohan-lM1sACD7B74-unsplash.jpg

Närodlat korn direkt hem till dig

Vi på Tröskarehus vill bygga en hållbar primärproduktion med egenförädlade grödor från gårdens odlingar, vi vill bidra till att öka mängden nyttiga ämnen genom ett aktivt samarbete med ett brett partnerskap.

OM OSS

Drömmen om att få skapa, skörda och sälja närodlad mat - Med mer mineraler.

justus-menke-6YfRewlS6GA-unsplash.jpg

Det var när vi kom i kontakt med Hidden in Grains som vi insåg att många odlar korn, men ingen tar egentligen vara på alla vitaminer och mineraler som finns i spannmålen. 

Hidden in Grains har kommit på en idé där man på ett smidigt sätt tar vara på kornets nyttigheter genom att värma upp kornet och skaka liv i mineralerna som finns i den. Det här gör att vi slipper bristen på järn, zink och andra vitaminer vi ofta har, bara genom att skörda spannmålen på rätt sätt. 

UTVECKLING

Processen

Hidden in Grains använder en hydrotermisk processteknik (blötläggning, värme och tid) som har utvecklats ur beprövade metoder med tusenåriga traditioner. Vi blötlägger hela spannmålskärnor eller baljväxter och hjälper naturen lite på traven genom att surgöra. Sedan låter vi tiden få verka och det är då det händer; fröet släpper sitt grepp om de livsviktiga näringsämnena.

 

Därefter torkas spannmålet vid låga temperaturer. Det är en skonsam och hygieniskt säker processteknik. Metoden har verifierats och dokumenterats under många år av forskning för bästa möjliga tillgänglighet av naturliga mineraler.

Efter den hydrotermiska behandlingen kan kroppen enklare tillgodogöra sig fröernas näringsämnen som mineraler. Behandlingen bidrar även till att mjöler och gryner blir lätta att använda i gröt, vällingar, våfflor, pannkakor, bakverk, soppor, smoothies, bröd mm. Många olika sorter av spannmål och baljväxter kan användas, alla med sina specifika smaker som också blir rikare genom behandlingen. Genom att sänka fytinsyran kan upptaget av järn, zink och andra mineraler öka drastiskt, om individen har behov av det.

- Hidden in Grains

hans-ripa-OwUWLrRcs3g-unsplash.jpg

Fröskalet är det grova yttre lagret på kärnan. Det innehåller 50-80% av kornets mineral inkl. järn, koppar, zink och magnesium, samt stora mängder fibrer, B-vitamin, fytokemikalier och andra bioaktiva ämnen. Mer om det här kan ni läsa på allkorn.

INSPIRATION

HÄLSA

“Health is not valued till sickness comes.”

THOMAS FULLER.

“The groundwork for all happiness is good health.”

LEIGH HUNT.

“You don't have to eat less, you just have to eat right”

SHANNON ELISABETH.

Tröskarehus har fått stöd från jordbruksverket 

valeria-terekhina-VKRxyqa_6Ik-unsplash_e
EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpeg

För ”Bildandet av innovationsgrupp inom EIP för: Multifunktionell odlingsrobot” inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Projektet består i att bilda en grupp för planering av ett innovationsprojekt vars mål är att ta fram, testa och demonstrera en ny öppen robotplattform för små och storskaliga växthusodlingar med gurka, tomat, frukt och bär.

Sveriges bönders klimatmål är ett fossilfritt lantbruk till 2030 enligt LRF. Som ett led i att uppnå detta behöver vi ställa om vår maskinpark från diesel traktorer till många mindre robotar. Mindre maskiner kan köras på batterier som laddas med förnybar el.

Vi har därför som mål att bygga en flexibel multioperativ robot, där flera robotar pratar med varandra över ett lokalt radionät. Och kan utbyta information om vad som är gjort i odlingen och vad som är kvar att göra utifrån insamlad data.

 

Tack vare all information som kontinuerligt samlas in från skötsel och rensning i odlingen, plantering och gödsling till skörd. Roboten kan gå från att plantera, rensa och bespruta till att skörda. Roboten rör sig lätt i odlingslandskapet och utför allt från både enkla sysslor till att scanna av växterna och tidigt upptäcka skadeangrepp eller oönskade skadade insekter.

Genom att öka automatiseringen i odlingen kan lönsamheten ökas och kostnaderna minskas, till detta kommer insamlad mängd data från odlingarna också bli en tillgång i producenternas företag. Vi bygger en digital tvilling för att kunna testa olika inställningar för att uppnå ökad lönsamhet för svenska odlare.

FRAMTID

Tröskarehus målbild

Vårt mål är att bygga en hållbar primärproduktion med basen i egenförädlade grödor från gårdens odlingar, vi vill bidra till att öka mängden nyttiga ämnen genom ett aktivt samarbete med ett brett partnerskap. Vi producerar förnybar energi och lagrar energi i marken i kombination med ekologisk odling av kulturspannmål. Med gödning från gårdar i området återför vi näringsämnen i ett lokalt kretslopp. Vi vill också bidra med utvecklingsarbetet inom digitala och autonoma robotar för att ge utrymme för expansion av växthus och frilandsodlingar, detta gör vi i samverkan med ett partnerskap inom universitet och företag.

bottom of page